Diamond & CBN Powder, Diamond paste

Innogrind đang cung cấp đầy đủ các sản phẩm siêu thương hiệu, sản phẩm của chúng tôi bao gồm

  • Kim cương trái phiếu kim loại
  • Nhựa trái phiếu kim cương
  • Cưa kim cương
  • Finer Grit Diamond
  • Poly
  • CBN

* Mã trái phiếu
R: Hệ thống liên kết nhựa – M: Hệ thống liên kết kim loại
V: Hệ thống liên kết thủy tinh hóa – E: Hệ thống mạ điện

082.999.2316 Support 24/24
Gọi ngay Bản đồ Zalo Messenger